تقویم آموزشی نیمسال اول 93-92

واحد نیک آباد

 

 

 

 

 

انتخاب واحد:05/11/92 الی 11/11/92

 

 شروع کلاس‌ها: 12 بهمن ماه 1392 

 

 حذف و اضافه:19/11/92 الی 24/11/92

 

 پایان کلاس ها: 16 خردادماه 1393 

 

امتحانات: 17/03/93 الی 05/04/93

 


 

 

 

«اداره آموزش»

 

 

‹‹ تقويم دانشگاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 93-92 ››

تذکرات مهم:
1-     انتخاب واحد و پرداخت شهریه و دريافت كارت ورود به جلسه فقط به صورت اینترنتی  انجام پذیر است .
2-    در حذف و اضافه حداکثر3 درس حذف و 3 درس اضافه گردد.
3-   تغییر گروه نیز حذف و اضافه محسوب می شود.
4-  درحذف اضطراری,دانشجو ﻣﻲتواند فقط یکی از درس های نظری یا عملی یا عملی- نظری خود را حذف کند، مشروط براینکه واحدهای درسی باقیمانده  درآن نیمسال ازحداقل مجاز(12واحد) کمتر نشود.
5-  ارزشيابی و صدور كارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم به صورت اينترنتي از طريق سايت:  از روزشنبه  93/03/10 لغايت پنج شنبه 93/03/16.
6- دانشجويان موظفند حداقل 12 واحد درسي را در نيمسال اخذ نمايند در غير اينصورت انتخاب واحد آن ها تأييد نخواهد شد.

 

انتخاب واحد(اينترنتي )  كليه دانشجويان از شنبه 92/11/05  لغايت
جمعه 92/11/11
شروع ترم شنبه 92/11/12
حذف و اضافه كليه دانشجويان  از شنبه 19/11/92 لغايت
چهار شنبه 24/11/92
تحويل سئوالات ميان ترم از شنبه 93/01/30 لغايت پنج شنبه 93/02/04
امتحانات میان ترم از شنبه 93/02/06 لغايت پنج شنبه 93/02/11
تحويل فرم حذف ماده 31 از شنبه 93/02/20 لغایت پنج شنبه 93/02/25
تحويل سئوالات پايان ترم از شنبه 93/03/03 لغایت پنج شنبه 93/03/08
پايان ترم سه شنبه مورخ 93/03/13
امتحانات پايان ترم دروس عملي,كارگاهي و آزمایشگاهی از شنبه 93/03/10
لغايت سه شنبه 93/03/13
سایر دروس از شنبه 93/03/17
لغايت پنج شنبه  93/04/05