English

 تقویم آموزشی نیمسال دوم 95-94

واحد نیک آباد

 

انتخاب واحد:05/11/94الی 08/11/94  

 

 شروع کلاس‌ها: 10 بهمن ماه 1394  

 

حذف و اضافه :18/11/94الی 21/11/94  


  پایان کلاس ها: 13 خرداد ماه 1395  

 

امتحانات عملی: 08/03/95 الی 13/03/95 

 

امتحانات سایردروس:16/03/95الی29/03/95 


«اداره آموزش»

 

 

 

‹‹ تقويم دانشگاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94 ››

تذکرات مهم:

1- انتخاب واحد و پرداخت شهریه و دريافت كارت ورود به جلسه فقط به صورت اینترنتی  انجام پذیر است .
2- در حذف و اضافه حداکثر3 درس حذف و 3 درس اضافه گردد.
3- تغییر گروه نیز حذف و اضافه محسوب می شود.
4- درحذف اضطراری، دانشجو ﻣﻲتواند فقط یکی از درس های خود را حذف کند، مشروط براینکه واحدهای درسی باقیمانده  درآن نیمسال ازحداقل مجاز(12واحد) کمتر نشود.
5- درخواست مهمانی و انتقالی : از تاريخ  95/03/01 لغایت 95/03/15 ( از طریق سایت نقل و انتقالات )‌
6-ارزشيابي و صدور كارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم به صورت اينترنتي از طريق سايت :

       از روز شنبه  95/03/08 لغايت پنج شنبه 95/03/15 .
7- دانشجويان سيستم آموزشي تمام وقت مقاطع کاردانی و کارشناسی موظفند حداقل 12 واحد درسي را در نيمسال اخذ نمايند در غير اينصورت انتخاب واحد آن ها تأييد نخواهد شد.


انتخاب واحد(اينترنتي )  از دوشنبه 94/11/05 لغایت پنج شنبه 94/11/08
شروع ترم از شنبه 94/11/10
حذف و اضافه كليه دانشجويان  از یکشنبه 94/11/18
لغایت چهارشنبه 94/11/21
تحويل سئوالات ميان ترم از 95/01/28 لغایت 95/02/01
امتحانات میان ترم 95/02/04 لغایت 95/02/09
تحويل فرم حذف ماده 31 از 95/02/18 لغایت 95/02/22
تحويل سئوالات پايان ترم از 95/02/25 لغایت 95/02/29
پايان کلاسها پنج شنبه 95/03/13
امتحانات پايان ترم دروس عملي،كارگاهي و آزمایشگاهی از شنبه 95/03/08
لغایت پنج شنبه 95/03/13
سایر دروس از یکشنبه 95/03/16
لغایت یکشنبه 95/03/29